Copyright © 2013 zbiornikitempo.pl
Zdjęcia Tempo Zbiorniki betonowe
Rodzaje zbiorników betonowych

Szamba betonowe - charakterystyka produktu

Oferowane przez naszą firmę zbiorniki betonowe na: szamba, gnojówkę, gnojowicę, do oczyszczalni ścieków, deszczówkę, retencyjne, pożarowe czy na studnie wodomierzowe produkujemy z wysokiej jakości betonu ze środkiem uszczelniającym o klasie wytrzymałości od B-28 do B-36, klasa szczelności betonu to W-8.

Beton wytwarzany jest w skomputeryzowanym węźle betoniarskim. Każdy zbiornik betonowy jest odpowiednio zbrojony prętami ze stali zbrojeniowej.
Pręty łączone są ze sobą w kosz za pomocą spawu. Tak przygotowany kosz jest zalewany betonem w formie, a następnie beton jest wibrowany co sprawia że zbiorniki nasze charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz szczelnością.

Każdy zbiornik z zewnątrz jest zabezpieczony izolacją do betonu IZOLBET K. Na życzenie klienta zbiorniki zabezpieczamy również od wewnątrz hydroizolacją penetrującą firmy HYDROSTOP. Pokrywy zbiorników są produkowane w trzech klasach wytrzymałości:
  • 3 ton/m2
  • 5 ton/m2
  • 7 ton/m2
Oferujemy również niezbędne akcesoria do produkowanych przez nas zbiorników. Produkowane przez naszą firmę szamba wyposażane są w otwory do napełniania w dowolnie wybranym miejscu i rozmiarze.

Zalety naszych zbiorników Akcesoria do zbiorników
1) niski koszt 1) kominki (przedłużenie włazu do powierzchni ziemi)
2) duża odporność na uszkodzenia 2) rury do opróżniania zbiornika montowane w płocie (aby wóz asenizacyjny nie wjeżdżał na posesję klienta)
3) szczelność 3) czujniki poziomu napełnienia szamba
4) możliwość montażu zbiornika na przejeździe, podjeździe 4) bakterie do szamb
5) możliwość posadzenia w wodzie gruntowej 5) włazy żeliwne
5) prosty montaż
6) praca bez zakłóceń

Projekt i realizacja: ArtWebsite.pl